MENU
UBO

Wie kwalificeert als een UBO?
22-08-2019

‘UBO’ staat voor Ultimate Beneficial Owner (letterlijk ‘uiteindelijk belanghebbende’). Iedere instelling, waaronder ook een bank, moet in het kader van haar verplichtingen onder de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme) achterhalen wie binnen uw bedrijf de touwtjes in handen heeft. Het doel hiervan is om te voorkomen dat een persoon die bijvoorbeeld geld witwast, zich kan verschuilen achter zijn bedrijf.

Wie wordt in ieder geval aangemerkt als UBO?

In Nederland kwalificeert als UBO degene die:

  1. meer dan 25% van het kapitaal van het bedrijf heeft, of
  2. meer dan 25% van het vermogen van het bedrijf heeft, of
  3. meer dan 25% van de aandelen binnen het bedrijf heeft.


Meer weten over UBO's en pseudo-UBO's? Bezoek onze website of neem contact op met het KYB-team!

Check onze website voor meer informatie en publicaties over UBO's en pseudo-UBO's, of neem contact op met het KYB-team. Zij adviseert en zo nodig procedeert (desnoods met een kort geding) over zaken waarin bankrelaties op initiatief en door (eenzijdig) toedoen van de bank zijn beëindigd. 

© 2020 RWV