MENU

Arbeidsrechtelijke aspecten bij fusies en overnames

Bij een fusie of overname gaat het kort gezegd het samengaan van twee ondernemingen. Er zijn drie vormen te onderscheiden:

  • Juridische fusie: twee of meer ondernemingen gaan op in een nieuwe rechtspersoon;
  • Aandelentransactie: de fusie of overname waarbij de aandeelhouders van een bv of nv hun aandelen overdragen.
  • De activa/passiva transactie: een bv of nv draagt de door haar gedreven onderneming over aan een andere nv of bv. Dat doet zij door het overdragen van de tot die onderneming behorende activa en passiva. overname genoemd. 

Bij een activa/passiva transactie  is het niet altijd duidelijk wanneer er daadwerkelijk sprake is van een overgang van een onderneming in de zin van de wet. Is daar wel sprake van dan treedt van rechtswege al het personeel van de overgenomen onderneming in dienst bij de overnemende partij.

Er is sprake van overgang van onderneming wanneer de vaste activa, handelsnaam, klanten, administratie en een belangrijk deel van het personeel worden overgenomen. Wordt er alleen een gebouw of machines of een groep werknemers overgenomen, dan is er doorgaans geen sprake van overgang van de onderneming. Indien vrijwel alleen personeel wordt overgedragen, kan sprake zijn van overgang van een onderneming, wanneer het personeel de belangrijkste productiefactor is. 

Gevolgen van een fusie of overname

Iedere fusie of overname brengt vele arbeidsrechtelijke aspecten met zich mee. Veelal gaan de rechten van de werknemers over op de verkrijgende ondernemer. Dit kan ongunstig uitpakken. Om die reden is het voor partijen van belang om tijdig stil te staan welke rechten en plichten tussen de werkgever en de werknemers bestaan. Voorbeelden hiervan zijn:

  • concurrentiebedingen;
  • cao's;
  • arbeidsvoorwaarden;
  • pensioenregelingen;
  • tijdelijke en flexibele arbeidscontracten. 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over de arbeidsrechtelijke aspecten van fusies en overnames? Wij zijn er voor u, met advisering, begeleiding, en procesvoering bij fusies en overnames!

© 2021 RWV