MENU

Werkgeversaansprakelijkheid

Werkgeversaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van de werkgever jegens zijn werknemers. De werkgever kan aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden heeft opgelopen. De werkgever heeft naar de werknemer toe namelijk een verregaande zorgplicht die wettelijk is geregeld. Van belang is dat de werkgever in het kader van de veiligheid alles doet wat in redelijkheid van hem mag worden verwacht. Voor de geleden schade van de werknemer als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid is de werkgever niet aansprakelijk. 

Omvang schade 

De schade ten gevolge van een bedrijfsongeval of een beroepsziekte kan omvangrijk zijn.
De werknemer heeft naast inkomensverlies vaak ook te maken met medische- en verzorgingskosten. Het is zelfs mogelijk dat de rechter immateriële schadevergoeding toekent. Indien u een ondernemer bent is het van belang om te inventariseren waar de risico's in uw onderneming liggen. Wij kunnen u de volgende tips geven:

  • Creëer een veilige werkplek. Denk daarbij aan ARBO-richtlijnen;
  • Stel duidelijke instructies op en controleer regelmatig of deze instructies daadwerkelijk worden nageleefd;
  • Denk aan het afsluiten van een behoorlijke verzekering voor uw werknemers;
  • Let op bij bedrijfsuitjes en andere (bedrijfs-) evenementen. Als werkgever kunt u ook aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de werknemer bij dergelijke werkgerelateerde activiteiten oploopt.  

Wat kunnen wij voor u doen? 

Wilt u meer weten over de werkgeversaansprakelijkheid? Neemt u dan contact op met een van de advocaten van sectie Arbeidsrecht. Wij helpen u graag verder.

© 2022 RWV