Op 1 mei 2016 treedt de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties, afgekort als Wet DBA, in werking. Eigenlijk is de Wet DBA geen echte wet, met “eigen” regels. De Wet DBA schrapt namelijk vooral bepalingen over de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) uit de Wet op de Inkomstenbelasting en de Wet op de Loonbelasting.