MENU
Financieel recht

Aansprakelijkheid financiële dienstverleners

De financiële markt is dynamisch en biedt veel kansen. Voor zowel ondernemers als particulieren. Deze kansen gaan echter gepaard met de nodige risico’s. Het is dan ook noodzakelijk dat u, als u zich op de financiële markten begeeft, voldoende wordt begeleid en volledig wordt geïnformeerd over deze risico’s. Uw belangen zijn immers groot. U moet er dan ook op kunnen vertrouwen dat de financiële dienstverleners waarmee u handelt, zoals beleggingsadviseurs, vermogensbeheerders of banken, zeker gezien hun kennisvoorsprong, handelen conform hun zorgplicht en aldus (ook) uw belangen voldoende in acht nemen. 

In de praktijk zien wij echter dat de begeleiding en de zorgplicht van financiële dienstverleners vaak te wensen over laat. De voorbeelden zijn divers: (koop of verkoop)orders die niet of niet tijdig worden uitgevoerd, risicoprofielen waarmee onvoldoende rekening wordt gehouden en ongewenst inflexibele constructies zijn helaas aan de orde van de dag. Kortom, risico’s die zich onverwachts verwezenlijken en uw belangen flink schaden; risico’s die u ook niet hoefde te verwachten. 

Afhankelijk van uw ervaring en kennis moet de financieel dienstverlener haar dienstverlening daar op aanpassen. Wordt u echter onvoldoende geïnformeerd over de risico’s en kenmerken van de constructie die de financieel dienstverlener voor u geschikt achtte, dan wijst de financieel dienstverlener waarschijnlijk iedere verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af. Diverse financiële dienstverleners verschuilen zich achter hun kleine lettertjes en ‘uw eigen verantwoordelijkheden’. De zorgplicht is er echter juist ook voor zwaar weer en niet alleen voor wanneer de zon schijnt

Bent u wel volledig en juist geïnformeerd door de financiële dienstverleners?

De specialisten van RWV Advocaten hebben ruime ervaring omtrent het adviseren en procederen met betrekking tot de zorgplicht van de verschillende spelers op de financiële markten. Op basis van onze praktijkkennis voorzien wij u van een doelgericht advies en een effectieve oplossing. Wij zetten ons in om u in de situatie te brengen waarin u zou hebben verkeerd als u wél voldoende was geïnformeerd en/of was geholpen door uw financieel dienstverlener, desnoods door middel van een gang naar de rechter. 

© 2022 RWV