MENU

Bestuurdersaansprakelijkheid

Wanneer je als bestuurder van een rechtspersoon aansprakelijk wordt gesteld, kunnen de gevolgen groot zijn. Het kan zelfs zo ver gaan dat je aansprakelijk wordt gehouden voor alle schulden van de failliete rechtspersoon waarvan je bestuurder bent of bent geweest. 

Alle reden om het niet zover te laten komen. RWV Advocaten adviseert directies van bedrijven over de beperking van risico's op dit terrein. Met onze kennis en ervaring op het gebied van corporate governance en alle overige regelgeving en rechtspraak op het terrein van goed ondernemingsbestuur, zijn we in staat om je een duidelijk en praktisch advies te geven.
Uit ervaring weten wij dat bestuurders zich met een heldere uitleg veel beter gewapend voelen (en zijn!). Je ziet en hoort in kort tijdsbestek waar de grenzen en valkuilen liggen. Bovendien worden vier van onze advocaten regelmatig aangesteld tot curator in faillissementen. Wij beschikken dus over uitgebreide ervaring van de andere kant van de tafel.  

Wanneer je als bestuurder of commissaris wordt aangesproken door een curator, schuldeiser(s) of andere belanghebbenden, dan staan wij je als advocaat terzijde. Dat doen wij op continue basis, waarbij wij een gedegen kennis op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid combineren met een oplossingsgerichte aanpak. 

© 2022 RWV