MENU

arbeidscontract

Een arbeidscontract is een overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.

Synoniemen

arbeidsovereenkomstSpecialismen
Rechtsgebieden
© 2022 RWV