Wil jouw werkgever je ontslaan? Of heb je samen met jouw werkgever besloten dat het beter is om uit elkaar te gaan? En heb je daarom een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Teken dan niet direct! Wil je na het einde van je dienstverband aanspraak maken op een WW-uitkering, dan is het namelijk zaak om, voordat je iets tekent, eerst na te gaan of de vaststellingsovereenkomst juist is opgesteld.

Vaststellingovereenkomst en WW

Om aanspraak te maken op een WW-uitkering moet, naast dat voldaan moet zijn aan de overige voorwaarden van de WW, de vaststellingsovereenkomst op de juiste wijze zijn opgesteld. Dit wordt ook wel ‘WW-proof’ genoemd. Maar wanneer is een vaststellingsovereenkomst WW-proof en waar moet je op letten?

Ontslag op initiatief van werkgever en geen verwijtbaarheid

Vraag je een WW-uitkering aan, dan beoordeelt het UWV of je verwijtbaar werkloos bent. Als je zelf ontslag neemt is dat in principe het geval. Je hebt dan geen recht op WW. Belangrijk is daarom dat expliciet uit de vaststellingsovereenkomst blijkt dat het initiatief voor de beëindiging niet bij jou maar bij jouw werkgever ligt en dat jou als werknemer niets te verwijten valt. Hierom wordt vaak een neutrale reden voor beëindiging opgenomen in de vaststellingsovereenkomst.

Geen wachttijd voor WW: let op de opzegtermijn!

Verder is het van belang dat er bij het afspreken van de einddatum rekening is gehouden met de opzegtermijn. Is dat niet het geval? Dan krijg je geen WW-uitkering voor de periode waarin de opzegtermijn niet in acht is genomen. Dit met het gevolg dat jouw arbeidsovereenkomst al is geëindigd, maar jouw WW-uitkering nog niet ingaat. In die tussentijd zit je dan zonder inkomen.

Geen tussentijds opzegbeding, geen WW

Het is helemaal opletten geblazen bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Als je een arbeidsovereenkomst hebt voor bepaalde tijd en meewerkt aan een vaststellingsovereenkomst, heb je in principe namelijk geen recht op een WW-uitkering. Dit is alleen anders als er in jouw arbeidsovereenkomst een tussentijds opzegbeding staat.

Laat de vaststellingsovereenkomst (VSO) controleren

Het is dus belangrijk om na te gaan of de aan jou aangeboden vaststellingsovereenkomst WW-proof is voordat je iets ondertekent. Wij checken jouw vaststellingsovereenkomst graag. Neem daarvoor vrijblijvend contact op met mij of een van de andere arbeidsrechtadvocaten.