MENU

Passende arbeid

In het kader van het re-integratietraject is een arbeidsongeschikte werknemer verplicht passende arbeid aan te nemen. De werkgever daarentegen is verpilcht passende arbeid aan te bieden aan de arbeidsongeschikte werknemer. Of sprake is van passende arbeid moet worden bezien aan de hand van arbeidsverleden, opleidingsniveau, afstand tot het werk en loon.


Rechtsgebieden
© 2022 RWV