Hoewel vergelijkbaar met een concurrentiebeding, is een relatiebeding toch iets anders. Een relatiebeding verbiedt de werknemer om na het einde van het dienstverband werkzaam te zijn voor k lanten of relaties van de werkgever.