Als de moeilijke beslissingen zijn genomen, begint het lastige werk in feite pas echt. Je dient de werknemers te informeren en je dient keuzes te maken over de beëindiging van de dienstverbanden. Ook moet je nadenken over de financiële en sociale gevolgen voor de werknemers en over de (on)mogelijkheden die je als werkgever hebt om die gevolgen te verzachten.  

Tijdens en na dit lastige proces moet het bedrijf wel doordraaien. Dit aspect mag niet uit het oog worden verloren. Zo zijn er beslissingen nodig over het doorwerken van de voor ontslag voorgedragen medewerkers. Tegelijkertijd dien je medewerkers die niet ontslagen worden, te informeren en begeleiden. Ook zij beleven namelijk vaak een onzekere tijd. 

Stappenplan reorganisatie

Wij begrijpen dat er als werkgever veel op je afkomt als je moet gaan reorganiseren en dat je vragen hebt. Daarom schreven wij voor werkgevers een stappenplan, zodat je precies weet hoe je een reorganisatietraject kunt doorlopen. 

Meer informatie
Stappenplan reorganisatie

De 10 stappen

Het stappenplan bestaat uit tien stappen: 

 • Stap 1: Gegevens in kaart brengen: wie werkt in welke functie en is er een cao van toepassing?
 • Stap 2: Opstellen reorganisatieplan: het draaiboek van de organisatie
 • Stap 3: Het afspiegelingsbeginsel: welke werknemers komen voor ontslag in aanmerking?
 • Stap 4: Herplaatsen van werknemers: onderzoeken of werknemers in een andere functie herplaatst kunnen worden
 • Stap 5: Opstellen van een sociaal plan
 • Stap 6: Indien verplicht: adviesaanvraag aan de OR / PVT
 • Stap 7: Indien verplicht: melding aan vakbonden en UWV over voorgenomen collectief ontslag (WMCO)
 • Stap 8: Vaststellen van het reorganisatiebesluit, werknemers informeren en aanbieden beëindigingsovereenkomst
 • Stap 9: Indienen individuele ontslagaanvraag UWV
 • Stap 10: Opzegging van de arbeidsovereenkomst na verkregen ontslagvergunning UWV

Collectief ontslag

Betreft het een reorganisatie waarbij een groot aantal werknemers binnen korte termijn ontslagen moeten worden, dan kan sprake zijn van een collectief ontslag. Er is sprake van een collectief ontslag als:

 1. Je binnen een periode van drie maanden twintig of meer werknemers wilt ontslaan;
 2. De werknemers binnen één werkgebied werkzaam zijn; en
 3. De werknemers worden ontslagen om bedrijfseconomische redenen.

Voldoe je aan bovenstaande voorwaarden, dan zijn de regels uit de Wet melding collectief ontslag (WMCO) van toepassing. De WMCO bevat enkele verplichtingen voor jou als werkgever. Zo dien je een collectief ontslag te melden aan de vakbonden. Een afschrift van deze melding dien je naar het UWV te sturen.

Misschien ook interessant voor jou?