Als de moeilijke beslissingen zijn genomen, begint het lastige werk in feite pas echt. Je dient de werknemers te informeren en je dient keuzes te maken over de beëindiging van de dienstverbanden. Ook moet je nadenken over de financiële en sociale gevolgen voor de werknemers en over de (on)mogelijkheden die je als werkgever hebt om die gevolgen te verzachten.  

Tijdens en na dit lastige proces moet het bedrijf wel doordraaien. Dit aspect mag niet uit het oog worden verloren. Zo zijn er beslissingen nodig over het doorwerken van de voor ontslag voorgedragen medewerkers. Tegelijkertijd dien je medewerkers die niet ontslagen worden, te informeren en begeleiden. Ook zij beleven namelijk vaak een onzekere tijd. 

Stappenplan reorganisatie

Wij begrijpen dat er als werkgever veel op je afkomt als je moet gaan reorganiseren en dat je vragen hebt. Daarom schreven wij voor werkgevers een stappenplan, zodat je precies weet hoe je een reorganisatietraject kunt doorlopen. 

Download stappenplan

Collectief ontslag

Betreft het een reorganisatie waarbij een groot aantal werknemers binnen korte termijn ontslagen moeten worden, dan kan sprake zijn van een collectief ontslag. Er is sprake van een collectief ontslag als:

  1. Je binnen een periode van drie maanden twintig of meer werknemers wilt ontslaan;
  2. De werknemers binnen één werkgebied werkzaam zijn; en
  3. De werknemers worden ontslagen om bedrijfseconomische redenen.

Voldoe je aan bovenstaande voorwaarden, dan zijn de regels uit de Wet melding collectief ontslag (WMCO) van toepassing. De WMCO bevat enkele verplichtingen voor jou als werkgever. Zo dien je een collectief ontslag te melden aan de vakbonden. Een afschrift van deze melding dien je naar het UWV te sturen.

Misschien ook interessant voor jou?