Ontslag van statutair directeur

Bij een eventueel ontslag dient een complex traject te worden gevolgd, waarbij verschillende materiële en formele (wettelijke) normen in acht moeten worden genomen. 

Afwijking van de wettelijk uitgestippelde ontslagroute kan ertoe leiden dat een ontslag vernietigbaar is of de statutair directeur recht heeft op een hogere ontslagvergoeding. Het is daarom zowel voor beide partijen van belang om in een vroeg stadium op de hoogte te zijn van de wederzijdse rechten en plichten. In veel gevallen kan zo een confrontatie bij de rechter worden voorkomen.

Waarom onze arbeidsrecht advocaten inschakelen?

RWV Advocaten adviseert zowel ondernemingen als statutair bestuurders over de complexe regelgeving op dit rechtsgebied. Aan het begin van de rit bijvoorbeeld door het opstellen van de arbeidsovereenkomst en aan het einde van de rit door de onderneming of de statutair directeur bij te staan tijdens de onderhandeling over de voorwaarden van een beëindigingsregeling of tijdens een ontslagprocedure. 

Misschien ook interessant voor jou?