Rechten van een ondernemingsraad

Adviesrecht en Instemmingsrecht

Adviesrecht ondernemingsraad

Er zijn ook besluiten die eerst aan de ondernemingsraad voor advies moeten worden voorgelegd. De ondernemingsraad heeft dan een adviesrecht. Denk hierbij aan belangrijke wijzigingen van de activiteiten en werkzaamheden.  

Instemmingsrecht ondernemingsraad

Sommige besluiten mogen zelfs niet genomen worden zonder instemming van de ondernemingsraad. De ondernemingsraad heeft dan zelfs een instemmingsrecht. Het gaat dan om onderwerpen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, zoals werktijden en functiewaardering. 

Personeelsvertegenwoordiging

Werknemers kunnen ook medezeggenschap uitoefenen in de besluitvorming van de onderneming door middel van een personeelsvertegenwoordiging. Deze heeft een beperkter recht dan de ondernemingsraad. Ondernemers met 10 tot 50 werknemers in dienst kunnen vrijwillig een personeelsvertegenwoordiging opzetten. Vanaf 10 werknemers is dit verplicht, mits de meerderheid van de werknemers daarom vraagt.  

onze arbeidsrecht advocaten
staan voor je klaar

Button LinksButton Links

Misschien ook interessant voor jou?