De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de Wwft) legt aan instellingen verplichtingen op die witwassen en terrorismefinanciering zo veel mogelijk moeten voorkomen. De meest bekende Wwft-instelling, de bank, schuift haar anti-witwasverplichtingen in de praktijk echter vaak grotendeels door naar haar klanten. 

Zo moet je als klant opeens zelf cliëntenonderzoeken verrichten, zelf de zogeheten UBO('s) van jouw zakelijke relaties achterhalen en zelf de oorspronkelijke herkomst van binnenkomende betalingen bepalen. Je wordt dus geconfronteerd met hoge compliance-kosten.

Kunstmatige verlegging van Wwft-verplichtingen naar ondernemers

Je hebt als klant van de bank in principe geen Wwft-verplichtingen, tenzij je zelf als een Wwft-instelling kwalificeert. Banken, die deze verplichtingen dus wel hebben, kunnen aanzienlijke boetes van toezichthouders opgelegd krijgen als ze daar niet (genoeg) aan voldoen, zoals de EUR 675 + 100 miljoen bij ING en de forse boete die ABN nog wacht. 

Dit heeft ertoe geleid dat banken tegenwoordig steeds meer risicomijdend handelen. Zo eisen banken van jou dat je de bank helpt bij hun Know Your Customer-verplichtingen (KYC-verplichtingen) door informatie aan te leveren. Het kan daarbij gaan om informatie over o.a.:

  • jouw transacties, 
  • de uiteindelijk belanghebbende (UBO), 
  • de uiteindelijk belanghebbende achter jouw zakelijke relaties, en 
  • de oorspronkelijke herkomst van betalingen.

Bent je verplicht om die informatie aan te leveren?

Er bestaat weliswaar geen wettelijke bepaling die jou als ondernemer verplicht om dit onderzoek voor jouw bank te verrichten, maar je bent dit contractueel wel verplicht. Op grond van de Algemene Bankvoorwaarden moet je de bank desgevraagd informeren.

Deze verplichting is niet grenzeloos

De bank mag niet zomaar alles van je vergen. Op grond van haar (bancaire) zorgplicht dient de bank ook tegenover jouw onderneming zorgvuldig te handelen. Zo oordeelde de Rechtbank Amsterdam in april 2019 dat de KYC-eisen die de bank aan haar klant had gesteld disproportioneel hoog waren. De rechtbank overwoog in dat verband onder meer dat door het KYC-onderzoek duidelijk moet worden wie precies achter de klant zit, maar niet wie achter de klant van de klant zit (KYCC).

Dreigt jouw bank de relatie met jou op te zeggen? Schakel tijdig het KYB-team in!

Stelt jouw bank lastige vragen over jouw klanten of leveranciers? Geeft de bank aan rekeningen te zullen sluiten en/of krediet op te zeggen? Download het whitepaper KYC-onderzoek in de praktijk. Of neem contact op met het Keep Your Bank-team van RWV Advocaten. Zij adviseert (en zo nodig procedeert) over zaken waarin bankrelaties (dreigen te) worden opgezegd.

Download whitepaper KYC-onderzoek in de praktijk

Hoe ga je om met lastige vragen van de bank? In het whitepaper leggen we uit waar deze vragen vandaan komen, welke risico’s daarbij spelen en wat jouw rechten en plichten zijn. Ook lees je hoe je onaangename verrassingen bij een KYC-onderzoek voorkomt en welke stappen je moet nemen om te voorkomen dat de bank de klantrelatie met jou opzegt.

Een KYC-onderzoek, met alle mogelijke gevolgen van dien, kan iedere onderneming treffen. Neem dan ook tijdig maatregelen en voorkom beëindiging van jouw bankrekening.

Meer informatie
Whitepaper KYC-onderzoek