Op het moment dat u tijdens het overnametraject de ontvangen informatie over het bedrijf van verkoper positief beoordeelt, treedt u met de verkoper in onderhandeling over de voorwaarden van de koop. Deze voorwaarden moeten voor u beiden acceptabel zijn. Dit is de precontractuele fase, die pas eindigt op het moment dat u overeenstemming bereikt over het bod (aanbod en aanvaarding) en er aldus een koopovereenkomst tot stand komt.

Onderhandelingen afbreken en schadevergoeding

In deze fase worden door zowel u als de verkoper nogal eens kosten gemaakt, bijvoorbeeld bij het beschikbaar maken en onderzoeken van informatie over het bedrijf. Ook wordt (vooral) door de verkoper zeer vertrouwelijke (en concurrentiegevoelige!) informatie gedeeld. U heeft, evenals de verkoper, echter nog geen enkele zekerheid over het al dan niet slagen van de onderhandelingen. 

Uit de rechtspraak blijkt dat u gewoonlijk pas aansprakelijk bent voor schade, als u de onderhandelingen in een zeer laat stadium afbreekt. Dit geldt uiteraard ook voor de verkoper. Echter is de te vergoeden schade zelfs dan nog vrijwel altijd beperkt tot de daadwerkelijk gemaakte kosten; gederfde winst komt sporadisch voor vergoeding in aanmerking. Met die kennis zal de ex-onderhandelingspartner niet snel vrijwillig betalen. 

Intentieovereenkomst bij een bedrijfsovername biedt uitkomst

Nu het verhalen van schade een minimale kans van slagen heeft, is het verstandig om bij een bedrijfsovername een intentieovereenkomst, ook wel Letter of Intent (LOI) genoemd, op te stellen. Met een LOI kunnen bepaalde ‘basisafspraken’ worden gemaakt, voor als u en verkoper er toch niet uit komen. Net als de uiteindelijke koopovereenkomst, is het aan u en de verkoper om de inhoud daarvan te bepalen. De LOI bevat vaak ook de afspraken over geheimhouding en de vergoeding van bepaalde te maken kosten. Ook kan een periode worden opgenomen waarin u exclusief met elkaar onderhandelt. Daarnaast worden in de LOI de tussentijdse onderhandelingsresultaten nog weleens vastgelegd, dit om u en verkoper te ‘herinneren’ aan reeds gemaakte afspraken. 

De duur en beëindigingsmogelijkheden van de intentieovereenkomst

U kunt zelf bepalen voor welke duur u de LOI wilt aangaan. U heeft allebei belang bij een afgebakende tijd. Binnen die tijd moet hom of kuit gegeven kunnen worden. Daarbij is het van belang om ook de beëindigingsmogelijkheden op te nemen. Onder welke omstandigheden kunt u nog –zonder kosten/compensatie- van de verkoper af en vice versa.

Intentieovereenkomst bindend?

Het idee van een LOI is dat deze slechts ‘basisafspraken’ bevat. Naar Nederlands recht is van overeenkomsten echter niet de vorm, maar de inhoud beslissend. Denk dus niet te snel dat als u één A4-tje met wat afspraken maakt en daarboven LOI, Letter of Intent of intentieovereenkomst schrijft, u daar niet aan gehouden kan worden. De geldigheid van zo’n intentieovereenkomst moet u dus wel degelijk serieus nemen. Win bij het maken van belangrijke afspraken, zeker schriftelijk, altijd juridisch advies in!

Meer weten over een intentieovereenkomst? Neem contact op

Neem gerust contact op met mij of een van onze andere overname experts als u meer wilt weten over een intentieovereenkomst (Letter of Intent (LOI)) en/of het opstellen ervan. 

Download het complete bedrijfsovername stappenplan 

Na deze stap volgt nog een aantal stappen. Deze behandelen wij in de volgende artikelen. Wilt u alle stappen overzichtelijk teruglezen, download dan vooral het volledige bedrijfsovername stappenplan.

Download stappenplan

Bedrijf overnemen? Volg deze 9 stappen