Wijzigingen in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) zorgen komend jaar voor een aantal wijzigingen in het berekenen en vaststellen van het loon. Eén van de wijzigingen is dat u als werkgever vanaf 1 januari 2018 vakantietoeslag moet betalen over de door uw werknemer gewerkte overuren. Dit geldt ook voor de overuren die in 2017 zijn gemaakt en in 2018 worden uitbetaald.

Ga deze maand dus nog over tot uitbetaling van alle opgebouwde overwerkuren en voorkom dat u ook over deze overwerkuren vakantietoeslag moet uitbetalen.

De uren kunnen natuurlijk ook door de werknemer worden opgenomen, maar als opname uiteindelijk achterwege blijft, dan loopt u het risico alsnog de vakantietoeslag verschuldigd te zijn.

Overige wijzigingen in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML)

Wij attenderen u nog op een aantal wijzigingen in de WML:

  • Over alle uren die gemaakt worden - de overeengekomen arbeid plus overwerkuren - dient de werknemer gemiddeld op zijn minst het minimumloon te ontvangen. Dit betekent dat als de werknemer bij een arbeidsomvang van 36 uur, 4 uur extra werkt, hij over de totale 40 uur ten minste het minimumloon per uur uitbetaald moet krijgen;
  • Ook als stukloon is overeengekomen, moet de werknemer voor ieder gewerkt uur gemiddeld minstens het minimumloon verdienen;
  • De verhoging van het minimumjeugdloon voor 18 tot en met 21 jarigen en de verlaging van de leeftijd (22 jaar) voor het ontvangen van het wettelijk minimumloon hebben ervoor gezorgd dat de loonkosten zijn gestegen. U wordt als werkgever hierin tegemoetgekomen door de compensatieregelingen Lage inkomens voordeel (LIV) en Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (jeugd-LIV).

Meer informatie over de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML)

Heeft u vragen over de vakantietoeslag over de door de werknemer gewerkte overuren of over de andere wijzigingen in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML), neem gerust contact met mij op of een van de andere arbeidsrechtspecialisten.