Op 13 oktober 2014 hebben werkgevers en werknemers die zich richten op de groothandel in sierteeltproducten een akkoord bereikt over de cao Groothandel Bloemen en Planten. De looptijd van die cao is met terugwerkende kracht ingegaan op 1 juli 2014 en loopt tot en met 30 juni 2016. Tot zover niets nieuws.

Algemeen verbindend verklaard

Nieuw is dat bij besluit van 1 september 2015, gepubliceerd 3 september 2015, de cao door minister Asscher algemeen verbindend is verklaard, wat betekent dat ook ongebonden werkgevers en werknemers aan de bepalingen uit de cao worden gebonden. Die bepalingen hebben een minimum karakter, zodat afwijkingen van die bepalingen in positieve zin voor de werknemer zijn toegestaan. Arbeidsvoorwaarden die in negatieve zin voor de werknemer van de cao afwijken, zijn nietig.

Uitzendkrachten heeft recht op cao-loon

Hoewel er veel over de verschillende bepalingen van de cao valt te zeggen, is een belangrijke bepaling in de cao dat uitzendkrachten vanaf de eerste werkdag het cao-loon voor de sector moeten verdienen, waarbij de functie-indeling van het bedrijf uitgangspunt is. Het gaat dan om het salaris, de toeslagen, ADV en de periodieke loonsverhogingen (1,5 % per 1 januari 2015 en 1,75 % per 1 januari 2016). Daarnaast moet het inlenende bedrijf zich ervan op de hoogte stellen dat het uitzendbureau de cao-lonen ook daadwerkelijk uitbetaalt.

Meer informatie?

Als u meer over de bepalingen van de cao, de uitleg daarvan of de gevolgen voor uw bedrijf wilt weten, de arbeidsrechtadvocaten van RWV kunnen u daarbij van advies voorzien.