Werknemers zijn het menselijke kapitaal voor u als werkgever, het meest kostbare goud en het inzetbaar houden is dan ook van groot belang. Maar in verbinding blijven met uw werknemers en betrokkenheid laten zien is niet altijd gemakkelijk in deze tijd. Er is echter een manier. U kunt aan de hand van een bedrijfscase het werkvermogen en de inzetbaarheid van uw werknemers meten. Het mooie is dat MKB-ondernemers hiervoor een subsidie kunnen aanvragen: de SLIM-regeling.

Waarom werken aan het werkvermogen en inzetbaarheid? 

  • Preventief voorkomen van uitval loont. Het uitvoeren van een bedrijfscase verdient zich al terug bij het voorkomen van een zieke medewerker. Wat zou dat betekenen voor de rest van het jaar?;
  • Healthy aging: gezond en plezierig aan het werk blijven tot aan het pensioen;
  • Inzicht in toekomstige issues zoals vergrijzing/verandering door technologie.

Bedrijfsscan: het meten van de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers

Werknemers die zich ziek melden, zijn goed in beeld bij de arbodienst en met werknemers die niet optimaal functioneren voert u gesprekken. Maar hoe gaat het met de overige 96% van uw werknemers die nu ‘ogenschijnlijk’ gewoon hun werk doen? Hoe is het met hun gezondheid, hoe ervaren ze het werk en wat voor invloed heeft het thuiswerken in deze coronatijd op hen? Het verzuim daalt weliswaar op dit moment, maar wat staat ons nog te wachten? 

Om hier inzicht in te krijgen, kunt u een bedrijfscase laten uitvoeren. Aan de hand van een bedrijfscase wordt het werkvermogen en de inzetbaarheid van uw werknemers gemeten. 

De bedrijfscase bestaat uit drie onderdelen:

  1. Marktanalyse: inzicht in de ontwikkelingen in uw branche;
  2. Bedrijfsanalyse: inzicht in de issues die (gaan) spelen binnen uw eigen organisatie;
  3. Werknemersscan: inzicht in de duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers door middel van een meetmethode.

Werknemersscan: het meten van het werkvermogen van uw werknemers

Aan de hand van een vragenlijst worden de 50 factoren die van invloed zijn op het werkvermogen gemeten waaronder: de gezondheid, de motivatie en bevlogenheid, het werkgeluk, de behoefte aan ontwikkeling en scholing, het ervaren van stress en werkdruk en de balans in werk-privé. Aan de hand van de antwoorden kan uitval en arbeidsongeschiktheid in de toekomst voorspeld worden.  

De SLIM-subsidie voor het MKB

De bedrijfsscan biedt dus een volledige digitale bedrijfsrapportage die direct inzicht geeft in de belangrijkste stuurfactoren die bij uw organisatie spelen. Op deze manier kunt u veel gerichter sturen op wat echt urgent is en wat later opgepakt kan worden.
Bent u een MKB-ondernemer? Dan is het nu ook nog eens heel aantrekkelijk om een bedrijfsscan uit te laten voeren. U kunt hier namelijk subsidie voor aanvragen: de SLIM-regeling. Het inzetten van de bedrijfsscan wordt gedragen door overheid, brancheorganisaties, arbodiensten en verzekeraars. Dat is ook de reden dat 60%-80% van het traject door het ministerie wordt vergoed.

Let wel op: de subsidie kan twee keer per jaar worden aangevraagd. In 2020 loopt de 2e periode van 1 september t/m 30 september. 

Voorbeelden eigen investering bedrijfsscan

MKB bedrijf met 35 medewerkers: 
Kosten: € 11.700,- 
80% wordt vergoed door de regeling
Uw eigen investering is € 2.340,- voor het traject van een half jaar

MKB bedrijf met 75-100 medewerkers:
Kosten: € 13.000,-
60% van het traject wordt vergoed 
Uw eigen investering is € 5.200,- voor het traject van een half jaar

MKB bedrijf met 101-150 medewerkers
Kosten: € 15.000,-
60% van het traject wordt vergoed
Eigen investering: € 6.000,- voor het traject van een half jaar

Inzetten adviseur duurzame inzetbaarheid 

Een adviseur duurzame inzetbaarheid kan u helpen bij het aanvragen van de SLIM-regeling in september en bij het uitvoeren van de bedrijfscase.
 

In het traject voert de adviseur de gesprekken met sleutelfiguren, betrokkenen en werknemers, zet de vragenlijst uit, rapporteert en presenteert de uitgebreide analyses en stelt een ontwikkelplan op met mogelijke interventies.  

Tijdens de gesprekken met de werknemer, krijgt de werknemer alle aandacht en samen kijken ze welke interventies hij of zij zelf kan oppakken en waar hij of zij zelf achter staat (eigen regie bevorderen). Veel van de interventies gaan in overleg met de Arbo en worden vergoed door de verzekeraar.  

Het traject duurt een half jaar waarbij de adviseur een aantal uur per maand aanwezig is en de zorg uit handen neemt van u als werkgever. 

Aanvragen van de SLIM-subsidie of meer informatie over de bedrijfscase? 

Heeft u vragen over de bedrijfsscan, de mogelijkheden van de SLIM-subsidie, het duurzaam inzetbaarheidsgesprek, of andere vragen over duurzame inzetbaarheid, dan kunt u contact opnemen met Margriet Glas. Zij is adviseur duurzame inzetbaarheid en mediator bij DIT Perspectief. Wij werken nauw samen met haar.  

Meer informatie over de SLIM-regeling vindt u terug op haar website

bekijk de twee webinars

Duurzame inzetbaarheid van werknemers