Soms meldt een werknemer zich ziek en denkt u: “Dat kan niet waar zijn”. Bijvoorbeeld als er net een conflict met diezelfde werknemer was over het niet mogen opnemen van vakantiedagen.

Alhoewel het dan zeer voor de hand ligt om zo’n ziekmelding te weigeren en het loon te stoppen, komt u dat als werkgever vrijwel altijd duur te staan. De kantonrechter in Eindhoven bevestigde dat een maand geleden nog eens.

Volg altijd deze stappen bij een ziekmelding

Twijfelt u bij een ziekmelding, zorg er dan voor dat de werknemer met spoed bij de arbo-arts wordt geroepen. Alleen deze mag beslissen of er al dan niet sprake is van arbeidsongeschiktheid. Twijfelen partijen aan het oordeel van die arbo-arts dan kan het UWV een second opinion uitbrengen.

Roep de werknemer op via brief, app, SMS en mail. Laat weten dat u het loon opschort (uitstelt) als de werknemer niet meewerkt aan de regels die zijn opgesteld rondom de ziekmelding. Vermeld daarbij dat u het loon helemaal niet betaalt als de werknemer niet ziek blijkt te zijn. Of als hij niet meewerkt aan zijn re-integratie.

Voer die maatregelen pas uit als u meer weet van de arbo-arts.

Blijf opletten

Soms wagen werkgevers een kansje en houden ze toch het loon in. Dat kan als tactiek en drukmiddel effectief zijn. Toon u flexibel in het bijstellen van die tactiek als de situatie daarom vraagt.

Jij bent toch niet ziek…. toch?

Als u twijfelt aan de ziekmelding van uw werknemer dan is er per definitie meer aan de hand. Dat is het sein om goed, beter en zelfs het best en vooral zichtbaar te gaan communiceren. Let daarbij ook op de eigen emoties, want die zitten vaak net als die van de werknemer aan het plafond. Even sparren met een advocaat en mediator kan opluchting geven en uiteindelijk geld besparen. Bel mij gerust!