Op 24 maart heeft de Hoge Raad geoordeeld dat bezorgers van Deliveroo als werknemers moeten worden beschouwd. Dit is het vervolg op de juridische strijd tussen Deliveroo en FNV, waarbij eerdere rechters ook al oordeelden dat bezorgers van Deliveroo werknemers zijn. Deliveroo ging echter in cassatie bij de Hoge Raad. 

Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst?

Allereerst heeft de Hoge Raad gekeken naar de vraag wanneer er sprake is van een arbeidsovereenkomst. In zijn uitspraak X/Gemeente Amsterdam van 6 november 2020 heeft hij bepaald dat:

  1. eerst gekeken moet worden naar de afspraken die zijn gemaakt en hoe deze in de praktijk zijn uitgevoerd (stap 1).
  2. vervolgens moet worden beoordeeld of deze afspraken voldoen aan de wettelijke definitie van een arbeidsovereenkomst (stap 2).

Volgens de wet is  sprake van een arbeidsovereenkomst als de werknemer zich verbindt:

  • tegen loon
  • gedurende zekere tijd
  • arbeid te verrichten
  • in dienst van (gezag) de werkgever.

Het is echter geen kwestie van afvinken van deze vereisten, maar om alle omstandigheden van het geval in onderling verband te bezien.

Oordeel Hoge Raad: Deliveroo bezorgers zijn werknemers

De Hoge Raad oordeelde dat toepassing van deze toets tot de conclusie leidt dat de bezorgers van Deliveroo een arbeidsovereenkomst hebben. De bezorgers zijn dus werknemer van Deliveroo. De Hoge Raad laat daarmee het oordeel van het Hof in stand.

Lees ook: Zijn Deliveroo bezorgers zzp’ers of werknemers? The story continues!

De vrijheid van bezorgers om zich aan te melden wanneer zij willen en opdrachten te weigeren, betekent op zich niet dat er geen gezagsverhouding is. Dit komt doordat er andere omstandigheden zijn die wijzen op het juist wél bestaan van een gezagsverhouding. Als een opdracht wél wordt aanvaardt oefent Deliveroo namelijk zoveel controle uit over haar bezorgers dat er toch sprake is van een gezagsverhouding.

Wat is er nieuw?

Nieuw is dat de Hoge Raad de vraag, of een bepaalde afspraak wijst op het bestaan van een arbeidsovereenkomst, mede laat afhangen van de mate waarin deze afspraak daadwerkelijk betekenis heeft gehad. De bezorgers mochten zich in theorie laten vervangen, maar in de praktijk gebeurt dat slechts incidenteel.

Ook is nieuw dat de Hoge Raad (ook) van belang acht:

  • in welke mate het werk en de persoon die het werk verricht zijn ingebed in de organisatie en de bedrijfsvoering van de werkverschaffer;
  • of die persoon zich in het economisch verkeer als ondernemer gedraagt.

Belang voor de praktijk?

Deze nieuwe gezichtspunten kunnen voor de praktijk zeker van belang zijn. Wat te denken bijvoorbeeld van een verpleegkundige die op zzp-basis in een ziekenhuis werkt en zich verder niet als ondernemer manifesteert. Is die verpleegkundige niet zodanig ingebed in de organisatie van het ziekenhuis, dat er toch sprake blijkt te zijn van een arbeidsovereenkomst? Dergelijke vragen zullen naar verwachting steeds vaker aan de orde komen.

De bal ligt bij de wetgever

De Hoge Raad heeft de vraag of er aanleiding bestaat voor nadere algemene regels of voor de kwalificatie als arbeidsovereenkomst nadrukkelijk bij de wetgever gelegd.

Meer weten over werken met zelfstandigen of over managementovereenkomsten?

Als je vragen hebt over het werken met zzp'ers of met managementcontracten, neem dan gerust contact op met mij op of een van de overige arbeidsrecht advocaten.

ook interessant: MAALTIJDBEZORGER DELIVEROO VALT ONDER CAO

Het is misschien niet altijd duidelijk of een cao van toepassing is. Of wellicht bestaat er discussie over de toepasselijkheid van de cao. In het laatste geval komt het meestal aan op de uitleg van de werkingssfeer van de cao. Zo’n discussie speelde bij Deliveroo, wat heeft geleid tot een procedure waarin uiteindelijk ook de hoogste rechter zich heeft moeten uitlaten.

Lees het gehele artikel
Bezorger Deliveroo | Fiets