Heb jij een rechtsbijstandsverzekering die dekking biedt als je in een conflict met je werkgever terecht bent gekomen? In veel gevallen is er dan sprake van vrije advocaatkeuze en mag je voor de procedure een eigen advocaat inschakelen op kosten van jouw verzekeraar.

Recht op vrije advocaatkeuze bij conflict met werkgever

Heb jij als werknemer een rechtsbijstandverzekering afgesloten, dan heb je altijd recht op vrije advocaatkeuze als er sprake is van een gerechtelijke of administratieve procedure. Dit geldt zelfs voor juridische procedures waar de hulp van een advocaat niet verplicht is, zoals bij de kantonrechter of bij het UWV. Het komt er dus op neer dat jij een advocaat van buiten jouw verzekeraar mag inschakelen op kosten van jouw verzekeraar als er sprake is van een procedure.

Wanneer geldt de vrije advocaatkeuze?

Er zijn vele voorbeelden te noemen van conflicten die zich kunnen voordoen tussen jou als werknemer en jouw werkgever waarbij een procedure onvermijdelijk is. In al die gevallen kun jij dus voor jouw eigen advocaat kiezen. Voorbeelden van die conflicten zijn:

  • Jouw werkgever start een ontslagzaak bij het UWV vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige ziekte;
  • Jouw werkgever wenst jou met behulp van de rechter te ontslaan omdat jij volgens jouw werkgever bijvoorbeeld slecht functioneert;
  • Jij bent op staande voet ontslagen en vecht dat ontslag aan bij de rechter;
  • Een rechtszaak is nodig nu je te weinig salaris ontvangt of jouw werkgever jouw loon te laat betaalt;
  • Er een ander conflict bestaat over jouw loon of arbeidsvoorwaarden waar zonder een rechter niet uitgekomen wordt;
  • Er is discussie ontstaan over een relatie- of concurrentiebeding waar een rechter bij aan te pas moet komen;
  • Je hebt een bedrijfsongeval gehad en er is een rechtszaak nodig om jouw schade vergoed te krijgen.

Staat het conflict dat jij hebt met jouw werkgever hier niet bij, maar is er wel sprake van een procedure bij de rechter of het UWV? Ook dan geldt voor jou het recht op vrije advocaatkeuze!

Vaak ook dekking bij conflict met het UWV of pensioenverzekeraar

Ben je verzekerd voor conflicten met jouw werkgever? Dan biedt jouw verzekering vaak ook dekking als je in conflict bent met het UWV over bijvoorbeeld een Ziektewet- of WIA-uitkering. Ditzelfde geldt vaak ook voor een conflict over jouw pensioen. Ook in die bezwaar- of beroepsprocedures bij het UWV of in de rechtszaak tegen jouw pensioenverzekeraar geldt dus de vrije advocaatkeuze!

Ben je in conflict met je werkgever, het UWV of je pensioenverzekeraar? Wij helpen jou graag!

Ben je rechtsbijstand verzekerd? En ben je in een conflict terecht gekomen met jouw werkgever, het UWV of jouw pensioenverzekeraar waarbij een procedure nodig is om het conflict op te lossen? Laat ons jou dan bijstaan! Jouw verzekeraar mag dit verzoek niet weigeren.

Op basis van de polis kan jouw verzekeraar wel grenzen stellen aan de hoogte van de aan ons te betalen vergoeding. Die grenzen moeten uiteraard wel redelijk zijn en mogen jouw recht op een vrije advocaatkeuze niet inperken. Wij helpen jou graag! Uiteraard ondersteunen wij jou ook in het contact met jouw verzekeraar zodat die op de hoogte wordt gesteld van het feit dat wij jou helpen en voeren wij indien nodig tot slot een eventuele discussie over onze kosten met jouw verzekeraar! Neem voor vragen gerust contact op met mij of een van de andere arbeidsrechtadvocaten.