In deze RWVActueel behandelt Kimberley Collée het concurrentie- en relatiebeding. Ze gaat voornamelijk dieper in op het schriftelijkheidsvereiste. Want dat gaat in de praktijk nog wel eens mis, zeker als een arbeidsovereenkomst wordt verlengd. Zo blijkt ook uit een recente uitspraak van de kantonrechter Rotterdam.

Sowieso stelt de wet stelt een aantal eisen aan een concurrentie- en relatiebeding. Zo moet je ze schriftelijk overeenkomen. Met een meerderjarige werknemer. En je kunt geen concurrentie- of relatiebeding opnemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, tenzij het noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Meer weten? Bekijk de video of neem contact op met haar of een van de andere arbeidsrechtadvocaten.