Vaccineren of niet? Kunt u als werkgever uw werknemers verplichten tot vaccinatie tegen het coronavirus? En wat als een van uw werknemers weigert zich te laten vaccineren, mag u deze werknemer dan ontslaan (op staande voet)? Een ‘prikkelbaar’ onderwerp omdat dit de privacy en grondrechten van de werknemer raakt.

Werknemer kan zich bij vaccinatie beroepen op zijn grondrechten.

Iedereen heeft de keuzevrijheid om zich al dan niet te laten vaccineren tegen het coronavirus, werknemers dus ook. Daarbij kan de werknemer zich beroepen op zijn grondrechten. In de Grondwet staat dat een ieder recht heeft op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer en recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam. Ook in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens wordt de lichamelijke integriteit beschermd door het recht op respect voor privéleven.

Nederland kent op dit moment geen algemene wettelijke vaccinatieplicht. Er bestaat dus geen wet op grond waarvan u als werkgever uw werknemer kunt verplichten tot vaccinatie tegen het coronavirus.

Lees voor meer informatie, het artikel Mag u als werkgever uw werknemers verplichten zich te laten vaccineren tegen het coronavirus?.

Vragen over verplichting tot vaccineren of andere corona gerelateerde vragen? Neem contact op met Kimberley Collée of een van de andere arbeidsrechtadvocaten.