Wat als een werknemer na een heftige discussie met een leidinggevende of een collega in een opwelling ontslag neemt. Hoe serieus moet u als werkgever deze opzegging nemen?

Omdat het opzeggen van de arbeidsovereenkomst door een werknemer ernstige (financiële) gevolgen kan hebben voor de werknemer (bijvoorbeeld geen aanspraak op een WW-uitkering), mag u als werkgever niet al te snel aannemen dat een werknemer wil opzeggen. Daarbij is volgens vaste rechtspraak voor een opzegging door een werknemer een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring vereist, die erop gericht is de arbeidsovereenkomst te willen beëindigen.

Kimberley Collée behandelt in deze RWVActueel een recente uitspraak over dit onderwerp die volgens haar vrij ver gaat in het nadeel van de werkgever.

Zegt uw werknemer op en twijfelt u of u deze opzegging serieus moet nemen? Neem gerust contact op met mij of een van de andere arbeidsrechtadvocaten.