De zomervakantie komt eraan en de meeste werknemers hebben hun vakantie al wel gepland. Maar wat als een werknemer geen vakantie wil opnemen? Neemt de werknemer zijn wettelijke vakantiedagen niet op, dan is de hoofdregel dat deze dagen zes maanden na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd komen te vervallen, tenzij de werknemer niet in staat was om zijn wettelijke vakantiedagen op te nemen.

Vergeet niet dat je jouw werknemers tijdig en op nauwkeurige wijze moeten informeren over zijn of haar vakantierechten en het moment waarop deze vakantierechten komen te vervallen. En daarnaast moet je kunnen aantonen dat je dit ook daadwerkelijk hebt gedaan.  

Arbeidsrechtadvocaat Kimberley Collée legt in deze RWVActueel uit dat als je jouw werknemers niet (tijdig) wijst op het verval van zijn of haar wettelijke vakantiedagen, deze dagen niet komen te vervallen en ook niet verjaren. Daarnaast geeft zij advies over hoe je jouw werknemers kunt informeren.  
 

Wil je meer weten over vakantie en verlof?

Of heb je hulp nodig bij het opstellen van een vakantieregeling? Neem dan gerust contact op met mij of een van de overige arbeidsrechtadvocaten.

Wil je dat niets je ontgaat, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.