Groot voordeel van mediation is dat u even lekker stoom kunt afblazen. In een conflict spelen gekwetste gevoelens namelijk altijd een rol. Ook al hoor ik als mediator in zakelijke geschillen vaak dat “emoties geen rol spelen”. Partijen vinden dat ze zich “strikt aan de feiten moeten houden”. Waarna ze die feiten allebei volledig anders interpreteren. Feiten bestaan niet. Perceptie wel. Daarin zit het probleem.

Communicatie is en blijft belangrijk

Uit onderzoek blijkt dat ieder mens 11,2 miljoen bits per seconde aan informatie binnenkrijgt. Hiervan worden 60 bits per seconde bewust verwerkt. De rest gaat in de vergaarbak van het onderbewuste. Voeg daaraan toe dat ieder mens anders communiceert en het is een wonder dat we elkaar überhaupt kunnen begrijpen.

Emotie moet “zakken”

Wie vol zit met opgekropte woede, onbegrip en vooroordelen heeft geen ruimte om na te denken over oplossingen. Daarom is een individueel en vertrouwelijk gesprek met elk van de partijen als onderdeel van de mediation zo nuttig. Daarin kunnen partijen hun “onnuttige ballast” kwijt. Zonder dat dit de ander beïnvloedt. Waardoor iedereen alvast kan nadenken waar het in dit conflict écht over gaat.

Kracht van een mediator: negatieve oordelen omzetten naar concrete wens

De emoties van een partij in een conflict hangen vaak samen met de manier waarop die partij oordeelt. Daarvoor zijn woorden doorslaggevend.

Iemand zegt bijvoorbeeld:
Ik word helemaal gek van die man. Ik kan niet goed tegen mensen die altijd maar het naadje van de kous willen weten. Die me bestoken met detailvragen. Die niet snappen dat ik daar geen tijd voor heb.

De mediator antwoordt:
Je wil kort, helder en in hoofdlijnen worden geïnformeerd. Zodat je snel de juiste beslissingen kunt nemen. Je wilt voorkomen dat je door de bomen het bos niet ziet. Je laat de nuances graag over aan de man die alles weet van de details.

Negatieve oordelen van een partij worden omgevormd tot een concrete, op die partij zelf en op de toekomst gerichte wens. Waarin bovendien ruimte is voor een nieuwe kijk op de ander. Een ander oordeel. Een nieuw gevoel.

In de stilte na de storm lijken oplossingen opeens logisch.