Heeft u een werknemer in dienst van wie u afscheid wilt nemen? Om een arbeidsovereenkomst te kunnen beëindigen is een redelijke grond voor ontslag vereist. Spelen er meerdere problemen die onafhankelijk van elkaar waarschijnlijk niet voldoende zijn voor een ontslag bij de kantonrechter? Dan biedt ontslag via de cumulatiegrond (i-grond) misschien uitkomst voor u.

Ontslaggronden

Om een arbeidsovereenkomst te kunnen beëindigen is een redelijke grond voor ontslag vereist. De wet kende tot 1 januari 2020 de volgende acht ontslaggronden:

  • bedrijfseconomisch ontslag (a-grond, route via het UWV)
  • langdurige arbeidsongeschiktheid (b-grond, route via het UWV)
  • frequent ziekteverzuim (c-grond)
  • disfunctioneren (d-grond)
  • verwijtbaar handelen of nalaten (e-grond)
  • werkweigering wegens gewetensbezwaar (f-grond)
  • verstoorde arbeidsverhouding (g-grond)
  • ontslag wegens een restgrond (h-grond)

Uitgangspunt is dat de rechter de arbeidsovereenkomst pas ontbindt als u beschikt over een ontslagdossier dat voldoet aan de gestelde eisen voor één van die wettelijke gronden. En dat blijkt in de praktijk geen sinecure.

Nieuw in het ontslagrecht: de cumulatiegrond (i-grond ontslag)

Vanaf 1 januari 2020 is er een ontslaggrond toegevoegd: de cumulatiegrond, ook wel de combinatiegrond of i-grond genoemd. Deze ontslaggrond biedt de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden wegens een combinatie van omstandigheden die zodanig is dat van u als werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst nog te laten voortduren.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan een werknemer die disfunctioneert, regelmatig te laat komt en waar tot overmaat van ramp ook nog een arbeidsconflict mee is ontstaan. De rechter kan de arbeidsovereenkomst dan ontbinden, ook als niet wordt voldaan aan het vereiste dat er sprake moet zijn van een voldragen ontslaggrond. Maar vereist is dan wel dat er sprake is van een combinatie van omstandigheden genoemd in twee of meer wettelijke gronden.

Tips voor het ontslag via de cumulatiegrond:

Verschillende werkgevers hebben het afgelopen jaar ontbinding gevraagd bij de rechter op basis van deze nieuwe cumulatiegrond. Vaak nog zonder succes, maar inmiddels zijn er ook toewijzingen van ontbinding via de cumulatiegrond.

1. Licht het beroep op de cumulatiegrond duidelijk toe

Duidelijk is in ieder geval dat het voor een geslaagd beroep op de cumulatiegrond van belang is om het beroep op de cumulatiegrond duidelijk toe te lichten. Een eenvoudige verwijzing naar andere al eerder omschreven gronden is onvoldoende.

2. Minimaal een bijna voldragen ontslaggrond is een pré

Een beroep op de cumulatiegrond heeft meer kans van slagen als één van de aangedragen wettelijke ontslaggronden bijna voldragen is.

3. Zorg voor een goed ontslagdossier

Voor een geslaagd beroep op de i-grond is in ieder geval van belang dat de aangevoerde ontslaggronden een zodanige substantie hebben dat duidelijk blijkt dat van u als werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst nog te laten voortduren. Dossiervorming blijft daarmee dus van groot belang.

Vergoeding voor ontslag via de cumulatiegrond

Let op: bij de cumulatiegrond kan de rechter een extra vergoeding toekennen die gelijk is aan de helft van de transitievergoeding.

Meer weten over ontslag via de cumulatiegrond (i-grond)?

Wilt u de arbeidsovereenkomst van een werknemer ontbinden en wilt u weten of de cumulatiegrond een kans van slagen heeft? Neem gerust contact op met mij of een van de overige arbeidsrechtspecialisten. Bekijk ook gerust de replay van ons webinar 1 jaar WAB die we op 10 november hebben gegeven en waarin we uitgebreid stil staan bij ontslag op basis van de cumulatiegrond.