Laten we het nog eens over uw personeel hebben. Een van uw werknemers is ziek. Arbeidsongeschikt. U betaalt twee jaar lang het loon door. Of een deel daarvan, maar dan moet dat wel overeengekomen zijn.