Bron: SalarisMagazine juni 2017.

Nederland kent veel verschillende collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s). Niet altijd bestaat duidelijkheid over de gebondenheid aan een cao. In dit artikel wordt stilgestaan bij wat een cao is en op welke wijze een werkgever en werknemer aan een cao gebonden kunnen zijn.