De nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is vanaf 25 mei 2018 van toepassing in de hele Europese Unie. Dit betekent dat u vanaf die datum aan de bepalingen in de AVG dient te voldoen. Gelet op de verplichtingen in de AVG en de stevige boetes die de Autoriteit Persoonsgegevens kan opleggen, is het voor u van groot belang acties en maatregelen te treffen zodat uw organisatie eind mei voldoet aan de AVG.

Download stappenplan AVG

Ter voorbereiding op de nieuwe privacywet, hebben wij voor u een stappenplan opgesteld. Als u dit stappenplan doorloopt, dan is uw organisatie straks klaar voor de AVG. Het stappenplan bestaat in totaal uit 10 stappen. De vorige keer behandelden we de eerste stap: Wel of geen functionaris gegevensbescherming aanstellen? Dit keer de volgende stap: breng in kaart welke persoonsgegevens u verwerkt.

Download stappenplan AVG

Breng in kaart welke persoonsgegevens u verwerkt

Het is belangrijk om de persoonsgegevens die binnen uw organisatie worden verwerkt, in kaart te brengen, zodat u een start kunt maken met een zorgvuldige verwerking van deze persoonsgegevens. 

De informatie die u bij stap 2 verzamelt, vormt als het ware de basis voor de uitvoering van de stappen die nog volgen. Daarom is het van belang de volgende vragen te beantwoorden: 

  • Welke persoonsgegevens verwerkt u binnen de organisatie?
  • Verwerkt u bijzondere persoonsgegevens?
  • Van welke categorie betrokkenen verwerkt u persoonsgegevens?
  • Met welk doel verwerkt u persoonsgegevens?
  • Door wie worden de persoonsgegevens verwerkt?
  • Met wie deelt u de persoonsgegevens en met welk doel deelt u deze persoonsgegevens?
  • Verschaft u informatie aan de betrokkene met betrekking tot de gegevensverwerking?
  • Welke processen en protocollen gericht op de privacywetging zijn reeds binnen uw bedrijf ingevoerd?
  • Heeft u al beveiligingsmaatregelen getroffen?
  • Houdt u al rekening met Privacy by design en Privacy by default?

Download het complete stappenplan AVG

Na deze stap volgen nog acht stappen die in de volgende artikelen worden behandeld. Kunt en wilt u niet wachten tot de volgende stap online komt? Download dan alvast ons complete stappenplan.

Heeft u vragen over de AVG of wilt u graag dat wij u helpen bij de voorbereidingen op de AVG? Neem gerust contact met ons op.

Eerder verschenen stappen in het stappenplan AVG

________________________________

Begrippenlijst
In de tekst staan enkele begrippen cursief. Dit zijn begrippen die u wellicht nog niet kent. U vindt een toelichting van deze begrippen in het stappenplan AVG