De huidige concernbepaling in de NOW-regeling bepaalt dat wanneer een onderneming onderdeel uitmaakt van een groep, voor de berekening van de omzetdaling wordt uitgegaan van de omzetdaling van de groep zoals deze op 1 maart 2020 bestond. Dit was een zorgpunt, aangezien bij sommige concerns een aantal werkmaatschappijen geheel of gedeeltelijk zijn stilgevallen door de coronacrisis, terwijl andere werkmaatschappijen binnen het concern voldoende omzet draaien of zelfs nog winst maken. Het concern als geheel voldoet dan niet aan het criterium van de 20% omzetverlies, zodat geen aanspraak kan worden gemaakt op de NOW-regeling.

Werkgevers- en werknemersorganisaties waarschuwden voor de mogelijkheid dat hierdoor banen verloren zullen gaan. De Tweede Kamer heeft minister Koolmees daarom gevraagd te kijken naar een versoepeling op dit punt.

Verruiming concernbepaling NOW onder voorwaarden

Minister Koolmees heeft aangegeven bereid te zijn de concernbepaling in de NOW-regeling te verruimen onder voorwaarden. Voor concerns met minder dan 20% omzetverlies wordt het mogelijk gemaakt dat individuele werkmaatschappijen subsidie voor hun loonkosten kunnen aanvragen op basis van de omzetdaling van de werkmaatschappij. Aan deze mogelijkheid worden extra voorwaarden verbonden:

  1. Concerns waarvan een werkmaatschappij een beroep doet op de regeling, moeten verklaren dat ze over 2020 geen dividend of bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen;
  2. Een werkmaatschappij moet een overeenkomst hebben met de betrokken vakbonden over werkbehoud. Of bij werkmaatschappijen met minder dan twintig werknemers een vertegenwoordiging van werknemers;
  3. Er is geen personeels-bv binnen het concern. Concerns met een personeels-bv moeten altijd uitgaan van omzetdaling op concernniveau;
  4. Er komen extra eisen die door de accountant worden getoetst.

Bovenstaande verruiming wijzigt de hoofdwerking van de NOW niet. De NOW blijft ook voor deze werkmaatschappijen gebaseerd op het omzetverlies ten opzichte van de omzet in 2019 en de loonsom van januari 2020.

NOW regeling

Vanaf 6 april 2020 is het mogelijk een subsidieaanvraag in te dienen op basis van de ‘Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)’. In een eerder artikel lichtten wij de belangrijkste onderdelen van de regeling toe. De kern van de regeling is dat subsidie kan worden verleend over de loonsom in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 als u een daling van de omzet van ten minste 20% verwacht gedurende een aaneengesloten periode van drie kalendermaanden in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 juli 2020.

Wilt u meer weten over het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)?

Of heeft u andere vragen over het coronavirus in relatie tot uw onderneming en uw werknemers? Neem dan gerust contact op met mij of één van de andere arbeidsrechtadvocaten. Of leg uw vraag voor aan onze specialisten van de Coronavirus Helpdesk. We zijn u graag van dienst.