Ben jij langdurig ziek? Dan bestaat de kans dat jij van jouw werkgever een vaststellingsovereenkomst ontvangt. In dat geval is het tijd voor actie! 

Wat is een vaststellingsovereenkomst (VSO)?

De term vaststellingsovereenkomst wordt binnen het arbeidsrecht gebruikt om de overeenkomst tussen jou en jouw werkgever aan te duiden waarmee wordt afgesproken dat jouw arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Wordt jouw arbeidsovereenkomst beëindigd door het sluiten van een VSO dan wordt dit ook wel een ‘beëindiging van jouw arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden’ genoemd. 

Vaststellingsovereenkomst (VSO) bij ziekte

Over het algemeen is het niet verstandig om akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst als je ziek bent. De kans bestaat in dat geval namelijk dat je niet in aanmerking komt voor een WW-uitkering of Ziektewetuitkering na het einde van jouw dienstverband.

Ben je echter twee jaar ziek, dan is dit anders. In dat geval geldt het opzegverbod tijdens ziekte niet meer en krijg je in principe ook na een ontslag via het UWV of na het tekenen van een vaststellingsovereenkomst een WW- of WIA-uitkering. Uitzondering geldt voor de situatie dat aan jouw werkgever een loonsanctie is opgelegd door het UWV. In dat geval geldt in plaats van de hiervoor genoemde twee jaar drie jaar.

Voorwaarden ontslag wegens langdurige ziekte

Ben jij langdurig ziek, dan kan dit een reden zijn voor jouw werkgever om jou te ontslaan. Dat kan als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • de wettelijke termijn van loondoorbetalingsverplichting bij ziekte verstreken is (dit is twee jaar of drie jaar bij een aan jouw werkgever opgelegde loonsanctie);
  • je op dit moment door een ziekte jouw eigen werk niet kunt uitvoeren;
  • het niet waarschijnlijk is dat je binnen 26 weken herstelt en jouw eigen werk alsnog kunt doen;
  • het niet zo is dat jouw eigen werk binnen 26 weken zo kan worden aangepast dat je alsnog jouw eigen functie kunt uitvoeren; en
  • je niet binnen een redelijke termijn kan worden herplaatst in een andere passende functie bij jouw werkgever of de groep waartoe zij behoort.

Is voldaan aan al deze voorwaarden, dan kan jouw werkgever toestemming vragen aan het UWV om jouw arbeidsovereenkomst op te zeggen. Jouw werkgever kan er in plaats daarvan ook voor kiezen om jou een vaststellingsovereenkomst aan te bieden.

Laat je vaststellingsovereenkomst (VSO) controleren

Heeft jouw werkgever jou een vaststellingsovereenkomst toegestuurd terwijl je ziek bent, laat deze dan door ons controleren. Wij kijken of het wel verstandig is om mee te werken aan het beëindigen van jouw dienstverband. Zijn er geen juridische bezwaren en heb jij, afhankelijk van de voorwaarden, vrede met jouw ontslag en/of zie je in dat jouw werkgever geen andere keuze heeft dan tot jouw ontslag over te gaan, dan helpen wij jou graag bij het gehele proces rondom het sluiten van de vaststellingsovereenkomst.                          
 

Meer informatie

Onderhandel over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst (VSO)

Kies jij voor een beëindiging van jouw arbeidsovereenkomst via een vaststellingsovereenkomst, dan komt het erop neer dat je samen met jouw werkgever afspraken maakt over het einde van jouw dienstverband. Dit betekent dat je in de gelegenheid bent om te onderhandelen over de voorwaarden waaronder jouw arbeidsovereenkomst tot een einde komt. Wij helpen jou graag om het maximale onderhandelingsresultaat te behalen! 

Laat je transitievergoeding narekenen 

Ook als jouw werkgever in eerste instantie aangeeft dat er niet te onderhandelen valt, is het verstandig om alsnog contact met ons op te nemen. Ook bij een ontslag na langdurige ziekte heb jij namelijk recht op de transitievergoeding. Laat ons de transitievergoeding narekenen om er zeker van te zijn dat jij geen geld misloopt!  

Ben jij langdurig ziek en ontvang je een vaststellingsovereenkomst (VSO)?  

Wil je de VSO laten checken of wil je dat wij jou helpen bij de onderhandeling over de inhoud van de VSO, neem dan vrijblijvend contact met mij op of een van de andere arbeidsrechtadvocaten.