Zieke werknemers kosten tijd, geld en energie. Want wie weet de weg in onder andere het BW, de SUWI, de WIA en de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet? Zonder gids is het gemakkelijk verdwalen in het web van de wetgeving.

De eerste vraag is: betekent ziekte ook altijd arbeidsongeschiktheid? Alleen de bedrijfsarts kan daar het antwoord op geven. Dus niet de huisarts, specialist of andere (para)medisch deskundige.

Second opinion bij een andere bedrijfsarts

De bedrijfsarts heeft met u een contract en wordt dus door u betaald. Een werknemer die twijfelt aan de bedrijfsarts kan om het oordeel van een andere, onafhankelijke bedrijfsarts vragen. De door u ingehuurde bedrijfsarts moet de werknemer naar die andere bedrijfsarts doorverwijzen, tenzij er zware tegenargumenten zijn. Dit wordt een 'second opinion' genoemd en de kosten zijn ook voor u.

Second opinion bij het UWV

In de volksmond bestond het begrip ‘second opinion’ al langer. En het bestaat nog steeds, maar heeft betrekking op iets anders. Namelijk: op een deskundigenoordeel dat door ofwel u als werkgever ofwel de werknemer aan het UWV wordt gevraagd.

Het gaat dan om de vraag of:

  • een werknemer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is;
  • u als werkgever of een werknemer de re-integratieverplichtingen goed nakomt;
  • u passend werk heeft voor de werknemer.

De kosten van dat deskundigenoordeel worden in principe gedragen door degene die het oordeel bij het UWV aanvraagt.

In de praktijk ontstaan hierover veel misverstanden en conflicten. Vooral als de ziekte en daardoor ook de (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid van de werknemer niet alleen een medische, maar ook een psychische of emotionele oorzaak heeft.

In dat geval komt het vooral aan op de juiste communicatie. Die ontbreekt vaak als beide partijen zich geraakt voelen.

Wat zijn de consequenties als een werknemer arbeidsongeschikt is

U moet zieke werknemers twee jaar doorbetalen. De hoogte van het loon hangt af van wat in de arbeidsovereenkomst, de cao of door het gebruik is afgesproken.

Wie de spelregels tijdens re-integratie niet (goed) nakomt, draagt daarvan de consequenties, die ook veel geld kunnen kosten. Zo kunt u als werkgever bijvoorbeeld het volledige loon van een werknemer inhouden als deze een dag per week passend werk kan doen en de werknemer daarvoor zonder geldige reden niet komt opdagen.

Het UWV kan u als werkgever verplichten maximaal een derde jaar een fors deel van het loon van de werknemer door te betalen, als u niet op tijd naar andere mogelijkheden voor werkhervatting heeft uitgekeken dan alleen het eigen werk van de werknemer.

Communicatie bij arbeidsongeschiktheid is belangrijk

Zieke werknemers. Ze zorgen vaak voor juridische puzzels met een hoge psychologische en daardoor zeer gevoelige lading. Het zijn dossiers die mijn voorkeur hebben. Omdat ik geloof in de kracht van tijdige en tactische communicatie.