In het vorige bericht hebben wij u geïnformeerd over de positie van de flexwerker en de 'ketenbepaling'. In dit bericht informeren wij u over de voorgenomen wijzigingen in de proeftijd.

Half jaar contract; geen proeftijd

In ieder arbeidscontract voor bepaalde tijd kan naar huidig recht tevens een proeftijd worden opgenomen. Dat gaat veranderen: wordt een tijdelijk arbeidscontract van ten hoogste een half jaar gesloten dan is een proeftijd verboden.

Het is aan de werkgever een afweging te maken: of een arbeidscontract van ten hoogste 6 maanden zonder proeftijd, of een arbeidscontract langer dan een half jaar met proeftijd.

In geval van opvolgende arbeidscontracten wordt het eveneens verboden telkens een proeftijdbeding op te nemen. Zo'n beding is dan nietig, tenzij een nieuw arbeidscontract (in de keten) duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden eist. In een dergelijk geval is een proeftijd wel geldig. Dit is conform de bestaande rechtspraak.

Het volgende bericht zal gaan over de veranderingen met betrekking tot het concurrentiebeding.

Wordt vervolgd....


Meer informatie?

Heeft u vragen over dit artikel, neem gerust contact op met een van de arbeidsrechtspecialisten.