Het jaar 2015 is het jaar van de Wet werk en zekerheid. Met deze wet wijzigt het ontslagrecht, wordt de transitievergoeding in het leven geroepen en verandert er nog veel meer. Dit Wwz-bulletin geeft een overzicht van de belangrijkste wijzigingen die de Wwz voor u als werkgever met zich meebrengt.