De werkloosheid stijgt. Er is somberheid als het gaat om de kans op het vinden van een andere baan. Veel mensen worden daarom ZZP’er (Zelfstandige Zonder Personeel).

Wat als de opdrachtgever de opdracht voortijdig beëindigt?

U als ZZP’er (opdrachtnemer) verricht werk voor een opdrachtgever. U sluit een overeenkomst van opdracht en u declareert de gewerkte uren plus BTW. Vaak wordt in zo’n situatie niets of weinig schriftelijk vastgelegd. Dat kan tot problemen leiden als u voor een bepaalde tijd wordt ingehuurd of voor een bepaalde klus. In de wet staat namelijk dat een opdrachtgever een opdracht altijd kan beëindigen. Dus ook midden in een afgesproken periode of als de klus nog niet geklaard is.

De vraag is dan of u als ZZP’er nog recht heeft op de afgesproken vergoeding of op een deel daarvan. Of op helemaal niets.

De wet is daarover niet duidelijk

Houdt u daarom een aantal punten in de gaten:

  1. De rechter vindt het vaak redelijk en billijk dat de opdracht niet meteen wordt beëindigd. Hoe lang is die termijn? De wet weet het antwoord niet.
  2. Soms moet toestemming bij het UWV worden gevraagd om de overeenkomst van opdracht te kunnen beëindigen. Dat is als de arbeidsverhouding lijkt op een arbeidsovereenkomst.
  3. Als het einde van de overeenkomst van opdracht aan de opdrachtgever ligt, heeft u als ZZP'er recht op een volledige betaling. Ook als niet alle overeengekomen uren zijn gewerkt. Anders krijgt u maar een deel van de vergoeding. Hoeveel? De wet weet het niet.

Leg gemaakte afspraken schriftelijk vast

De wet zegt dat professionele partijen schriftelijke afspraken mogen maken. Doe dat! Beschrijf of er een opzegtermijn is. En wat er met de vergoeding gebeurt als de opdracht tussentijds eindigt. Vraag na of er toestemming van het UWV nodig is voor een opzegging.

Een goede voorbereiding ... doet angst voor de ZZP'er verdwijnen.