MENU

Banken schuiven hun Wwft-verplichtingen door naar hun klanten
10-08-2020

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de Wwft) legt aan instellingen verplichtingen op die witwassen en terrorismefinanciering zo veel mogelijk moeten voorkomen. De meest bekende Wwft-instelling, de bank, schuift haar anti-witwasverplichtingen in de praktijk echter vaak grotendeels door naar haar klanten. 

Zo moet u als klant opeens zelf cliëntenonderzoeken verrichten, zelf de zogeheten UBO('s) van uw zakelijke relaties achterhalen en zelf de oorspronkelijke herkomst van binnenkomende betalingen bepalen. U wordt dus geconfronteerd met hoge compliance-kosten.

Kunstmatige verlegging van Wwft-verplichtingen naar ondernemers

U heeft als klant van de bank in principe geen Wwft-verplichtingen, tenzij u zelf als een Wwft-instelling kwalificeert. Banken, die deze verplichtingen dus wel hebben, kunnen aanzienlijke boetes van toezichthouders opgelegd krijgen als ze daar niet (genoeg) aan voldoen, zoals de EUR 675 + 100 miljoen bij ING en de forse boete die ABN nog wacht. 

Dit heeft ertoe geleid dat banken tegenwoordig steeds meer risicomijdend handelen. Zo eisen banken van u dat u de bank helpt bij hun Know Your Customer-verplichtingen (KYC-verplichtingen) door informatie aan te leveren. Het kan daarbij gaan om informatie over o.a. uw transacties, de uiteindelijk belanghebbende (UBO), de uiteindelijk belanghebbende achter uw zakelijke relaties en de oorspronkelijke herkomst van betalingen.

Bent u verplicht om die informatie aan te leveren?

Er bestaat weliswaar geen wettelijke bepaling die u als ondernemer verplicht om dit onderzoek voor uw bank te verrichten, maar u bent dit contractueel wel verplicht. Op grond van de Algemene Bankvoorwaarden moet u de bank desgevraagd informeren.

Deze verplichting is niet grenzeloos

De bank mag niet zomaar alles van u vergen. Op grond van haar (bancaire) zorgplicht dient de bank ook tegenover uw onderneming zorgvuldig te handelen. Zo oordeelde de Rechtbank Amsterdam in april 2019 dat de KYC-eisen die de bank aan haar klant had gesteld disproportioneel hoog waren. De rechtbank overwoog in dat verband onder meer dat door het KYC-onderzoek duidelijk moet worden wie precies achter de klant zit, maar niet wie achter de klant van de klant zit (KYCC).

Dreigt uw bank de relatie met u op te zeggen? Schakel tijdig het KYB-team in!

Stelt uw bank lastige vragen over uw klanten of leveranciers? Geeft de bank aan rekeningen te zullen sluiten en/of krediet op te zeggen? Neem contact op met het Keep Your Bank-team van RWV Advocaten. Zij adviseert (en zo nodig procedeert) over zaken waarin bankrelaties (dreigen te) worden opgezegd.

© 2021 RWV