MENU

Echtscheiding / einde samenleving

Jaarlijks eindigen ruim 30.000 huwelijken in een echtscheiding en eindigen minstens zoveel samenlevingen. Aan dat gegeven kunnen wij helaas niets veranderen. Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis in een mensenleven, maar is ook de start van een nieuw bestaan. Om een nieuwe start te kunnen maken, is het belangrijk om de relatie op verantwoorde wijze af te sluiten. Zonder goed einde immers geen goed begin. 

Om een relatie af te sluiten zijn meerdere trajecten mogelijk, zoals:

  • mediation en scheidingsbemiddeling
  • collaborative divorce
  • ieder een eigen advocaat
  • een gemeenschappelijk verzoek
Stappenplan scheiding

Mediation en scheidingsbemiddeling

U vindt meer informatie over mediation en scheidingsbemiddeling in het gelijknamige hoofdstuk.

Overlegscheiden/collaborative divorce

U vindt meer informatie over overlegscheiden/collaborative divorce in het gelijknamige hoofdstuk.

Ieder een eigen advocaat

Als u de keuze heeft gemaakt om te gaan scheiden, is het raadzaam om een advocaat in de arm te nemen. Uw advocaat behartigt uw belangen tijdens de gehele procedure en verzorgt het contact met de advocaat van uw partner. Een echtscheidingsprocedure start met het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank. Uw partner krijgt de kans op dit verzoekschrift te reageren middels een zogenaamd verweerschrift. De rechter zal vervolgens een zitting bepalen teneinde van ieder van u te horen hoe u de gevolgen van de echtscheiding wenst te regelen. Uiteindelijk spreekt de rechter de echtscheiding uit in een echtscheidingsbeschikking. De echtscheiding komt pas tot stand door inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand.

Een gemeenschappelijk verzoek

Een verzoek tot echtscheiding kunt u ook gezamenlijk indienen bij de rechtbank. Indien u en uw partner nog goed met elkaar kunnen overleggen, is het mogelijk een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding in te dienen. Uw advocaat treedt dan voor u gezamenlijk op en stelt in overleg met u samen een echtscheidingsconvenant op. In dit convenant regelt u de gevolgen van de echtscheiding met elkaar. De procedure bij de rechtbank wordt in dat geval schriftelijk afgehandeld. De rechter zal vervolgens in een beschikking de gevolgen vastleggen.
De echtscheiding komt pas tot stand door inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand.

Uw keuze

Welk traject bij u past is afhankelijk van uw eigen voorkeur en situatie. Bij onze ervaren en gespecialiseerde familierechtadvocaten bent u hoe dan ook in goede handen.

© 2020 RWV