MENU

Scheiding / einde samenleving

Jaarlijks eindigen ruim 30.000 huwelijken in een scheiding en eindigen minstens zoveel samenlevingen. Aan dat gegeven kunnen wij helaas niets veranderen. Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis in een mensenleven, maar is ook de start van een nieuw bestaan. Om een nieuwe start te kunnen maken, is het belangrijk om de relatie op verantwoorde wijze af te sluiten. Zonder goed einde immers geen goed begin. 

Hoe wilt u scheiden?

Er zijn globaal drie manieren om uw scheiding en de gevolgen daarvan te regelen:

Stappenplan scheiding
  • mediation en scheidingsbemiddeling
  • collaborative divorce
  • ieder een eigen advocaat
  • een gemeenschappelijk verzoek

Mediation en scheidingsbemiddeling

U vindt meer informatie over mediation en scheidingsbemiddeling in het gelijknamige hoofdstuk.

Overlegscheiden/collaborative divorce

U vindt meer informatie over overlegscheiden/collaborative divorce in het gelijknamige hoofdstuk.

Ieder een eigen advocaat

Als u de keuze heeft gemaakt om te gaan scheiden, is het raadzaam om een advocaat in de arm te nemen. Uw advocaat behartigt uw belangen tijdens de gehele procedure en verzorgt het contact met de advocaat van uw partner. Een echtscheidingsprocedure start met het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank. Uw partner krijgt de kans op dit verzoekschrift te reageren middels een zogenaamd verweerschrift. De rechter zal vervolgens een zitting bepalen teneinde van ieder van u te horen hoe u de gevolgen van de scheiding wenst te regelen. Uiteindelijk spreekt de rechter de scheiding uit in een echtscheidingsbeschikking. De scheiding komt pas tot stand door inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand.

Een gemeenschappelijk verzoek

Een verzoek tot echtscheiding kunt u ook gezamenlijk indienen bij de rechtbank. Als u en uw partner nog goed met elkaar kunnen overleggen, is het mogelijk een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding in te dienen. Uw advocaat treedt dan voor u gezamenlijk op en stelt in overleg met u samen een echtscheidingsconvenant op. In dit convenant regelt u de gevolgen van de scheiding met elkaar. De procedure bij de rechtbank wordt in dat geval schriftelijk afgehandeld. De rechter zal vervolgens in een beschikking de gevolgen vastleggen.
De scheiding komt pas tot stand door inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand.

Hoe u gaat scheiden is uw keuze

Welk traject bij u past is afhankelijk van uw eigen voorkeur en situatie. Bij onze ervaren en gespecialiseerde echtscheidingsadvocaten bent u hoe dan ook in goede handen.

Bent u een ondernemer en wilt u scheiden?

Zeker als u ondernemer bent, is een goede begeleiding belangrijk, gezien alle financiële en juridische complicaties die bij een scheiding komen kijken. Wat gebeurt er met uw bedrijf? Kunt u wel alimentatie betalen? Hoe zorgt u dat de continuïteit van uw onderneming niet in gevaar komt?

Zowel bij de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden/verdeling van de gemeenschap, het vaststellen van de kinderalimentatie en partneralimentatie en bij de pensioenverevening is uw onderneming een bron van discussie. Om te voorkomen dat uw scheiding een langdurig, kostbaar en moeizaam traject wordt, is het belangrijk dat u voor de juiste vorm van scheiden kiest met de juiste begeleiding. Lees meer op: Ondernemer en scheiding.

© 2020 RWV