MENU

Scheiding / einde samenleving

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis in een mensenleven, dat snappen onze echtscheidingsadvocaten maar al te goed. Maar het is ook de start van een nieuw bestaan. Om een nieuwe start te kunnen maken, is het belangrijk om de relatie op verantwoorde wijze af te sluiten. Zonder goed einde immers geen goed begin.

Download ons Stappenplan scheiding

De gedachte aan een scheiding kan overweldigend zijn. Waar moet ik aan denken? Hoe verloopt de procedure? Wat kan ik verwachten? Hoe vertel ik het mijn partner? Hoe vertellen we het de kinderen? Al deze en andere vragen beantwoorden onze echtscheidingsadvocaten in het stappenplan scheiding. Zo heeft u een plan van aanpak en het helpt u uw relatie stap voor stap af te sluiten. 

Stappenplan scheiding

Hoe wilt u scheiden?

Nu u besloten heeft om te gaan scheiden, vraagt zich wellicht af op welke manieren u uw scheiding en de gevolgen daarvan kunt regelen. Er zijn er globaal drie: 

Mediation en scheidingsbemiddeling

Mediation is een manier om conflicten op te lossen. Partijen proberen er samen uit te komen via de bemiddeling van een onafhankelijke derde, de scheidingsmediator. Mediation kan op ieder conflict worden toegepast, en zeker bij een scheiding kan mediation de meest geschikte manier zijn om meningsverschillen op te lossen en beslissingen te nemen over hetgeen geregeld moet worden. 

U vindt meer informatie over mediation en scheidingsbemiddeling in het gelijknamige hoofdstuk.

Overlegscheiden/collaborative divorce

Geschiloplossing beperkt zich niet tot de gang naar de rechter of het inschakelen van een mediator. Ook overlegscheiden (collaborative divorce) is een vorm van geschiloplossing. Deze wijze van het oplossen van een conflict tussen partners heeft dezelfde voordelen als mediation, zoals het voorkomen van een langslepende en kostbare procedure. U vindt meer informatie over overlegscheiden/collaborative divorce in het gelijknamige hoofdstuk.

Ieder een eigen echtscheidingsadvocaat

Als u de keuze heeft gemaakt om te gaan scheiden, is het raadzaam om een echtscheidingsadvocaat in de arm te nemen. Uw echtscheidingsadvocaat behartigt uw belangen tijdens de gehele procedure en verzorgt het contact met de echtscheidingsadvocaat van uw partner.

Een echtscheidingsprocedure start met het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank. Uw partner krijgt de kans op dit verzoekschrift te reageren middels een zogenaamd verweerschrift. De rechter zal vervolgens een zitting bepalen teneinde van ieder van u te horen hoe u de gevolgen van de scheiding wenst te regelen. Uiteindelijk spreekt de rechter de scheiding uit in een echtscheidingsbeschikking. De scheiding komt pas tot stand door inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand.

Een gemeenschappelijk verzoek

Een verzoek tot echtscheiding kunt u ook gezamenlijk indienen bij de rechtbank. Als u en uw partner nog goed met elkaar kunnen overleggen, is het mogelijk een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding in te dienen. Uw echtscheidingsadvocaat treedt dan voor u gezamenlijk op en stelt in overleg met u samen een echtscheidingsconvenant op. In dit convenant regelt u de gevolgen van de scheiding met elkaar. De procedure bij de rechtbank wordt in dat geval schriftelijk afgehandeld. De rechter zal vervolgens in een beschikking de gevolgen vastleggen. De scheiding komt pas tot stand door inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand.

Hoe u gaat scheiden is uw keuze

Welk traject bij u past is afhankelijk van uw eigen voorkeur en situatie. Bij onze ervaren en gespecialiseerde echtscheidingsadvocaten bent u hoe dan ook in goede handen.

Bent u een ondernemer en wilt u scheiden?

Zeker als u ondernemer bent, is een goede begeleiding belangrijk, gezien alle financiële en juridische complicaties die bij een scheiding komen kijken. Wat gebeurt er met uw bedrijf? Kunt u wel alimentatie betalen? Hoe zorgt u dat de continuïteit van uw onderneming niet in gevaar komt?

Zowel bij de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden/verdeling van de gemeenschap, het vaststellen van de kinderalimentatie en partneralimentatie en bij de pensioenverevening is uw onderneming een bron van discussie. Om te voorkomen dat uw scheiding een langdurig, kostbaar en moeizaam traject wordt, is het belangrijk dat u voor de juiste vorm van scheiden kiest met de juiste begeleiding. Lees meer op: Ondernemer en scheiding.

Wilt u scheiden? Maak een afspraak met een echtscheidingsadvocaat voor een gratis kennismakingsgesprek

Onze echtscheidingsadvocaten kunnen u op een vakkundige manier begeleiden. Zij hebben aandacht voor de emoties, de juridische aspecten en de belangen van u en eventuele kinderen. Als u met onze echtscheidingsadvocaten wilt overleggen over de verschillende trajecten of als u meer informatie wenst over het verloop of de kosten van een echtscheidingsprocedure, dan bent u van harte welkom om kennis te komen maken. U kunt samen komen (om bijvoorbeeld de mogelijkheden van mediation te onderzoeken) of alleen, als u beiden een eigen advocaat in de arm neemt.  

U kunt zich telefonisch (071-7502205) aanmelden of gebruikmaken van onderstaand formulier. Het gesprek duurt maximaal 30 minuten en wij gebruiken deze tijd om u te informeren over het echtscheidingstraject. 

Gesubsidieerde rechtsbijstand/toevoeging

Voordat u contact met ons opneemt, is het van belang te bekijken of u wellicht in aanmerking komt voor door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand, ook wel een toevoeging genoemd. U kunt dit nagaan op www.rechtsbijstand.nl

RWV Advocaten werkt in principe niet op toevoegingsbasis. Komt u in aanmerking voor een toevoeging? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Wenst u gebruik te maken van gesubsidieerde rechtsbijstand, dan kunt u contact opnemen met het Juridisch Loket (0900-8020 (€0,25 p/m). Zij verwijzen u naar een advocaat of mediator die op toevoegingsbasis werkt. 

© 2021 RWV