MENU

Scheiding / einde samenleving

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis in een mensenleven, dat snappen onze echtscheidingsadvocaten maar al te goed. Maar het is ook de start van een nieuw bestaan. Om een nieuwe start te kunnen maken, is het belangrijk om de relatie op verantwoorde wijze af te sluiten. Zonder goed einde immers geen goed begin.

Download ons Stappenplan scheiding

De gedachte aan een scheiding kan overweldigend zijn. Waar moet ik aan denken? Hoe verloopt de procedure? Wat kan ik verwachten? Hoe vertel ik het mijn partner? Hoe vertellen we het de kinderen? Al deze en andere vragen beantwoorden onze echtscheidingsadvocaten in het stappenplan scheiding. Zo heb je een plan van aanpak en het helpt je je relatie stap voor stap af te sluiten. 

Stappenplan scheiding

Hoe wil je scheiden?

Nu je besloten hebt om te gaan scheiden, vraag je je wellicht af op welke manieren je je scheiding en de gevolgen daarvan kunt regelen. Er zijn er globaal drie: 

Mediation en scheidingsbemiddeling

Mediation is een manier om conflicten op te lossen. Partijen proberen er samen uit te komen via de bemiddeling van een onafhankelijke derde, de scheidingsmediator. Mediation kan op ieder conflict worden toegepast, en zeker bij een scheiding kan mediation de meest geschikte manier zijn om meningsverschillen op te lossen en beslissingen te nemen over hetgeen geregeld moet worden. 

Lees meer over mediation en scheidingsbemiddeling.

Overlegscheiden/collaborative divorce

Geschiloplossing beperkt zich niet tot de gang naar de rechter of het inschakelen van een mediator. Ook overlegscheiden (collaborative divorce) is een vorm van geschiloplossing. Deze wijze van het oplossen van een conflict tussen partners heeft dezelfde voordelen als mediation, zoals het voorkomen van een langslepende en kostbare procedure.

Lees meer over overlegscheiden/collaborative divorce.

Ieder een eigen echtscheidingsadvocaat

Als je de keuze hebt gemaakt om te gaan scheiden, is het raadzaam om een echtscheidingsadvocaat in de arm te nemen. Je echtscheidingsadvocaat behartigt jouw belangen tijdens de gehele procedure en verzorgt het contact met de echtscheidingsadvocaat van je partner.

Een echtscheidingsprocedure start met het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank. Je partner krijgt de kans op dit verzoekschrift te reageren middels een zogenaamd verweerschrift. De rechter zal vervolgens een zitting bepalen teneinde van ieder van jullie te horen hoe je de gevolgen van de scheiding wenst te regelen. Uiteindelijk spreekt de rechter de scheiding uit in een echtscheidingsbeschikking. De scheiding komt pas tot stand door inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand.

Een gemeenschappelijk verzoek

Een verzoek tot echtscheiding kun je ook gezamenlijk indienen bij de rechtbank. Als jij en je partner nog goed met elkaar kunnen overleggen, is het mogelijk een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding in te dienen. Je echtscheidingsadvocaat treedt dan voor jullie gezamenlijk op en stelt in overleg met jullie samen een echtscheidingsconvenant op. In dit convenant regel je de gevolgen van de scheiding met elkaar. De procedure bij de rechtbank wordt in dat geval schriftelijk afgehandeld. De rechter zal vervolgens in een beschikking de gevolgen vastleggen. De scheiding komt pas tot stand door inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand.

Hoe je gaat scheiden is jouw keuze

Welk traject bij je past is afhankelijk van jouw eigen voorkeur en situatie. Bij onze ervaren en gespecialiseerde echtscheidingsadvocaten ben je hoe dan ook in goede handen.

Ben je een ondernemer en wil je scheiden?

Zeker als je ondernemer bent, is een goede begeleiding belangrijk, gezien alle financiële en juridische complicaties die bij een scheiding komen kijken. Wat gebeurt er met je bedrijf? Kun je wel alimentatie betalen? Hoe zorg je dat de continuïteit van je onderneming niet in gevaar komt?

Zowel bij de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden/verdeling van de gemeenschap, het vaststellen van de kinderalimentatie en partneralimentatie en bij de pensioenverevening is jouw onderneming een bron van discussie. Om te voorkomen dat je scheiding een langdurig, kostbaar en moeizaam traject wordt, is het belangrijk dat je voor de juiste vorm van scheiden kiest met de juiste begeleiding.

Lees meer over ondernemer en scheiding.

Kosten scheiding

Een simpel antwoord op de vraag ‘wat kost een scheiding?’ kunnen we helaas niet geven. Gemiddeld kost een scheiding tussen de € 2.000,00-€ 4.000,00, echter de kosten van een scheiding zijn afhankelijk van diverse factoren.

En een van belangrijkste factoren is hoe jij en je partner erin staan. Staan jullie lijnrecht tegenover elkaar of kunnen jullie nog samen door een deur? In het laatste geval kunnen jullie kiezen voor scheidingsmediation en deel je meestal de kosten. Kies je allebei voor een eigen advocaat, dan betaal je ook ieder de kosten voor die advocaat.

Een andere belangrijke factor is hoe ingewikkeld de scheiding is. Denk bijvoorbeeld aan het moeten afwikkelen van allerlei financiële zaken, zoals een koopwoning, de alimentatie, eventuele schulden, het pensioen of een eigen onderneming.

Wil je scheiden? Maak een afspraak met een echtscheidingsadvocaat voor een gratis kennismakingsgesprek

Onze echtscheidingsadvocaten kunnen je op een vakkundige manier begeleiden. Zij hebben aandacht voor de emoties, de juridische aspecten en de belangen van jou en eventuele kinderen. Als je met onze echtscheidingsadvocaten wilt overleggen over de verschillende trajecten of als je meer informatie wenst over het verloop of de kosten van een echtscheidingsprocedure, dan ben je van harte welkom om kennis te komen maken. Je kunt samen komen (om bijvoorbeeld de mogelijkheden van mediation te onderzoeken) of alleen, als jullie beiden een eigen advocaat in de arm nemen.  

Je kunt je telefonisch (071-7502205) aanmelden of gebruikmaken van onderstaand formulier. Het gesprek duurt maximaal 30 minuten en wij gebruiken deze tijd om je te informeren over het echtscheidingstraject. 

Gesubsidieerde rechtsbijstand of toevoeging

Voldoen jullie aan de voorwaarden, dan betaalt de overheid een vast bedrag voor de kosten van de echtscheidingsadvocaat. En betalen jullie alleen een eigen bijdrage. Dit  heet gesubsidieerde rechtsbijstand of toevoeging. Je leest er alles over op www.rechtsbijstand.nl.

RWV Advocaten werkt niet met dat systeem. Wil je daar toch gebruik van maken, neem dan contact op met het Juridisch Loket (0900-8020). Deze instantie verwijst je naar een echtscheidingsadvocaat die wel met gesubsidieerde rechtsbijstand werkt.

© 2022 RWV