MENU

Financiering

Soms is een financiering nodig, bijvoorbeeld voor de aankoop van een pand, bedrijfsmiddelen of een gehele onderneming. De wijze van financieren kan verschillen. Er kan een externe financier worden gezocht zoals een bank of een leasemaatschappij, maar de financiering kan bijvoorbeeld ook plaatsvinden door de omzetting van de verplichting tot betaling van de koopprijs in een geldlening waarop vervolgens in termijnen wordt afgelost.

Voor welke financieringsvorm ook wordt gekozen, de financier doet er verstandig aan om zekerheden te vragen. Zekerheden dienen ertoe dat financiers extra verhaalsmogelijkheden krijgen voor het geval de kredietnemer niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Dit kunnen zakelijke zekerheden zijn zoals hypotheek- en pandrechten, of persoonlijke zekerheden zoals borgstelling. Ook een eigendomsvoorbehoud is een vorm van zekerheid: als er niet betaald wordt, dan gaat de eigendom niet over.

Wat kunnen onze financieel recht advocaten voor jou betekenen?

Zowel voor de financier als voor de kredietnemer is het transparant en juist vormgeven van financieringsconstructies met de daarbij behorende zekerheden van groot belang. Wij begeleiden cliënten hierbij om te voorkomen dat zij later niet voor onaangename verrassingen komen te staan, zoals het uiteindelijk niet kunnen uitwinnen van zekerheden omdat er niet is voldaan aan de vormvereisten voor de vestiging van deze zekerheden.

Daarnaast staan wij de financier bij in gevallen waarin hij wordt geconfronteerd met een beroep op bijvoorbeeld de faillissementspauliana ten aanzien van de aan hem verstrekte zekerheden.

Gezien de vaak grote belangen die met financieringen zijn gemoeid, is het belangrijk om ons tijdig in te schakelen. Het adagium ‘Voorkomen is beter dan genezen’ is in deze situaties dan ook zeer toepasselijk.  

© 2022 RWV