MENU

Privacyrecht

Natuurlijk is het u niet ontgaan dat per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking is getreden. Iedere betrokkene heeft op grond van de privacywetgeving bepaalde rechten. Zo heeft de betrokkene het recht op inzage of gegevenswissing. Reageert u niet, niet tijdig of niet naar behoren op een verzoek van een betrokkene, dan kan hij hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

En wat als er sprake is van een datalek? Welke stappen moet u in dat geval nemen?

Stappenplan AVG

U heeft waarschijnlijk heel wat maatregelen moeten treffen om aan de bepalingen in de AVG te voldoen. En als u dit nog niet heeft gedaan, dan is verstandig dit alsnog snel te doen. De boetes die de Autoriteit Persoonsgegevens geeft zijn niet mals. Ze kunnen oplopen tot wel € 20 miljoen of 4% van de wereldwijde jaaromzet van een organisatie. Ons stappenplan biedt uitkomst. Als u de stappen doorloopt, voldoet u aan de bepalingen in de AVG! 

Privacy & personeel

De AVG heeft ook invloed op de verwerking van personeelsgegevens. Of het nu om de gegevensverwerking van zieke werknemers gaat, het monitoren van personeel of het sollicitatieproces, de regels zijn aangescherpt en het is goed om hiervan op de hoogte te zijn. 

Privacy & IT/ICT

De AVG heeft ook invloed op de cookiewetgeving, het spamverbod en het recht op vergetelheid

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Of we u nu moeten helpen bij het opstellen van een privacybeleid, een verwerkersovereenkomst, een cookiebalk, cookieverklaring of dat u nog hulp nodig heeft bij de invoering van de AVG, het AVG-team staat voor u klaar. 

© 2019 RWV