MENU

arbeidsongeschikt

Een werknemer die niet in staat wordt geacht arbeid te verrichten door ziekte.


Specialismen
Rechtsgebieden
© 2022 RWV