Een werknemer die niet in staat wordt geacht arbeid te verrichten door ziekte.