MENU

Vertrouwelijke informatie

Vertrouwelijke informatie is alle informatie, gegevens en/of documenten die door de Vennootschap gebruikt worden binnen de normale bedrijfsuitoefening, of anderszins in verband staan met de bedrijfsactiviteiten, klanten, leveranciers, de werknemers of financiële of andere aangelegenheden van de vennootschap, waaruit in redelijkheid geconcludeerd moet worden dat die concurrentie- of privacygevoelig is, tenzij deze informatie van algemene bekendheid is.


Specialismen
Rechtsgebieden
© 2022 RWV