De werkgever heeft de verplichting om bij een arbeidscontract voor bepaalde tijd minimaal één maand voor het einde van het dienstverband de werknemer schriftelijk te informeren over de eventuele verlenging van het arbeidscontract en de voorwaarden daarbij.