Het afspiegelingsbeginsel bepaalt wie er als eerste voor ontslag in aanmerking komt bij een reorganisatie of een collectief ontslag. De bedoeling is dat de ontslagen door het afspiegelingsbeginsel evenredig over de verschillende leeftijdsgroepen van de werknemers worden verdeeld.