Een werknemer die in staat wordt geacht arbeid te kunnen verrichten.