Een arbeidsrelatie is een relatie tussen werkgever en werknemer die ontstaat bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst.