Deze wet omvat regels voor werkgevers en werknemers om de gezondheid en veiligheid van werknemers te bevorderen.