Een billijke vergoeding is een extra ontslagvergoeding die de kantonrechter aan de werknemer kan toewijzen bij de beëindiging van het dienstverband. Deze kan worden toegewezen als de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld volgens de rechter. De vergoeding komt naast de transitievergoeding.